Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

30 lat ZWiK w Pniewach(...)

Na początku działalności spółka zajmowała się nie tylko uzdatnianiem i dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, ale też produkcją i dostawą ciepła oraz utrzymaniem zieleni w Pniewach. Była również administratorem Jeziora Pniewskiego, a także administrowała cmentarzem komunalnym. Poprzednikiem Pniewskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego był Wodociąg Pniewy, który podlegał Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu, zakład w Szamotuła(...)
»

Problemy lokalizacji hand(...)

Od początku lat 90. do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów polskiej gospodarki należy nieustannie przekształcany własnościowo, wielkościowo i branżowo handel. Zjawisko to nie znajduje jednak właściwego odzwierciedlenia w planowaniu przestrzennym w skali lokalnej. Zapisy obowiązujących jeszcze (w przeważającej części kraju) planów ogólnych i szczegółowych sprzed 1995 r. często traktują handel jako formę zagospodarowania, uzupełniającą lub wzbogacającą funkcję podstawową, głównie(...)
»