Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Koncepcje porządkowania p(...)

Spore zainteresowanie i emocje wśród przedsiębiorców gospodarki odpadami wzbudzały toczone w ostatnich miesiącach prace nad koncepcją nowej ustawy o odpadach. W szczególności dotyczyło to pomysłu połączenia w jedną pięciu podstawowych ustaw odpadowych. Wiadomo już chyba powszechnie, chociażby z publikacji w Przeglądzie Komunalnym, że przedsiębiorcom zrzeszonym w Polskiej Izbie Gospodarki Odpadami zależy przede wszystkim na stałości prawa, jego egzekwowaniu oraz określeniu standardów działalności(...)
»

Półka z książkami(...)

Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska dr Alina Kowalczyk-Juśko Pogłębiające się zmiany klimatu i rosnące zanieczyszczenie środowiska sprawiają, że coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość wprowadzenia działań ograniczających emisję z niektórych procesów przemysłowych. Jednym z takich procesów jest fermentacja metanowa w biogazowniach rolniczych, wskutek której powstaje biogaz. W publikacji omówiono jego źródła, ze szczególnym uwzględnieniem gazu skład(...)
»