Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nagi, niepełnosprawny kró(...)

W czerwcowym numerze „Przeglądu Komunalnego” ukazał się wywiad z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzejem Mizgajskim. Przedmiotem wywiadu były sprawy związane z realizacją KPOŚK, ale zadane pytania mają charakter uniwersalny i mogą dotyczyć wielu komunalnych zagadnień ochrony środowiska. Uważam, że jedną z udzielonych odpowiedzi, tłumacząc ją z języka dyplomacj(...)
»

Energetyka w nowych progr(...)

Dzięki unijnej pomocy możliwe było rozpoczęcie projektów, których potrzeba realizacji była dyskutowana od wielu lat. Takim przykładem jest z pewnością projekt „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa”. Dopiero wpisanie przedsięwzięcia na listę Projektów Indywidualnych POIiŚ oraz zagwarantowanie dotacji na poziomie ponad 680 mln zł zapewniło efektywność eko(...)
»