Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O nowoczesnej gospodarce (...)

Ogólnopolska Konferencjapn. „Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Legnica Smart City 2017. III Ponadregionalna wymiana doświadczeń” odbyła się w Legnickim Hotelu Qubus. W zorganizowanym przez prezydenta miasta Legnicy spotkaniu udział wzięło blisko 200 gości z całego kraju. Ideą Konferencji była wymiana doświadczeń między przedstawicielami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, przedsiębiorcami z branży odpadowej, przedstawicielami organizacji pożytku publi(...)
»

Opłaty za parkowanie na d(...)

Do 30 listopada 2003 r. w szeregu gmin naszego kraju od kierowców pobierano opłaty z tytułu parkowania pojazdów samochodowych. W przeważającej mierze stanowiły one dochody gmin, gdyż najczęściej strefy parkowania sytuowano na drogach publicznych gminnych. Od 1 grudnia 2003 r. opłat tych nie można już pobierać w oparciu o dotychczasowe przepisy. Wskutek zmian stanu prawnego i działania innych zasad i przepisów prawnych wprowadzenie na obszarze gminy opłat, w ich obecnym kształcie prawnym, wyma(...)
»