Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Będziemy wytwarzać tyle z(...)

Z Karolem Gobczyńskim, managerem ds. energii i klimatu firmy IKEA w Polsce, rozmawia Urszula Wojciechowska. IKEA to międzynarodowy koncern. Jaka postrzegana jest odpowiedzialność firmy IKEA za środowisko? Inicjatywa zrodziła się już na samym początku budowania firmy. IKEA powstała w miejscu, które nie jest bogate w surowce, więc trzeba było brać pod uwagę ograniczoność zasobów tworzyw i materiałów. Dzięki temu możemy mówić, że odpowiedzial(...)
»

Nowe Prawo wodne – co prz(...)

System gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Taki wniosek wynika z analizy projektów nowej ustawy Prawo wodne. Ostatni z nich został opublikowany 11 sierpnia 2016 r.1 i – podobnie jak poprzednie – zawiera szereg rozwiązań, które bezpośrednio wpływają na sytuację prawną jednostek samorządu terytorialnego. W wyroku z 30 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że Polska nie dokonała pełnej i prawidłowej transpozycji dyrektywy 2000/60/W(...)
»