Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zielone dachy a miejska w(...)

Miejska wyspa ciepła powstaje w rejonach miasta, gdzie istnieją obiekty o wysokim współczynniku nieprzepuszczalności w przypadku gwałtownego wzrostu temperatury. Do zjawisk ekstremalnych zaliczamy także intensywne deszcze, które powodują przeciążenie sieci kanalizacji deszczowej. W celu ustabilizowania sytuacji proponuje się wprowadzenie zielonej infrastruktury. Technologia zielonych dachów na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej wpisuje się w zrównow(...)
»

Od redaktora(...)

Nowy rok przywitał nas nie tylko ogromnymi hałdami śniegu, ale i podwyżką VAT. Stawka podatku wzrosła z 7 do 8%, dla usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Pod koniec roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza zwrócić się do marszałka Sejmu, aby skłonić go do opublikowania jednolitego tekstu ustawy o VAT. Inicjatywa ta jest jak najbardziej chwalebna, jeśli wziąć pod uwagę to, że samych zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 s(...)
»