Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Zrównoważony transport w (...)

Od redaktora Lata 80. XX w. były czasem, kiedy media i światowa opinia publiczna – pod wpływem licznych prac naukowych – zaczęły przykładać znacznie większą wagę do kwestii ochrony środowiska naturalnego i globalnych problemów, na czele z efektem cieplarnianym. Istotną rolę w tym procesie odegrała ówczesna przewodniczącaŚwiatowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju ONZ Gro Harlem Brundtland.To pod jej auspicjami powstał raport zatytułowany „Our Common Future”, zwa(...)
»

Stawianie na geotermię(...)

Inwestycje w geotermię są bardzo kapitałochłonne. Mimo to rząd stawia na rozwój tego odnawialnego źródła energii. Miliardowe dotacje sprawiają, że coraz więcej samorządów i przedsiębiorstw energetyki cieplnej zamierza skorzystać z oferowanego wsparcia. Z opracowania przygotowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie zrealizowanych prac badawczo-poszukiwawczych wynika, że Polska ma dobre warunki geotermalne. – To na(...)
»