Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Standardy dla firm (...)

  W sierpniu br. Ministerstwo Środowiska, w porozumieniu z resortem gospodarki, przedstawią do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca zajmujący się odbiorem odpadów komunalnych. Warunki te będą dotyczyły firm zarówno uczestniczących w organizowanych przez gminę przetargach na odbiór odpadów, jak i świadczących usługi dla sektora komercyjnego na podstawie umów(...)
»

Jak budować atrakcyjność (...)

V Kongres Miast Polskich Już po raz piąty prawie 200 przedstawicieli samorządów miejskich spotkało się na Kongresie Miast Polskich. Tematem wiodącym obrad, które odbyły się w dniach 25 i 26 września br., tym razem w Szczecinie, była szeroko rozumiana atrakcyjność miast. Kongres zastąpił jesienne obrady Zgromadzenia Ogólnego Związku. Dzięki zmianie formuły obecne spotkania samorządowców z miast odbywają się w znacznie poszerzonym składzie – nie tylko w gronie delega(...)
»