Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Nowelizować czy pisać od (...)

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić, ale jeszcze nie tak dawno działalność wodociągowo-kanalizacyjna nie była przedmiotem regulacji ustawowej. Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków była pierwszym regulatorem tych zagadnień w Polsce i powstała w wyniku działań Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” (IGWP). Ustawa rozwiązała wiele problemów dotyczących dostaw wody i odbioru ścieków oraz ujednolici(...)
»

Marketing w odcieniach zi(...)

Firmy przejawiają coraz większe zainteresowanie koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu, w ramach której ważne miejsce zajmuje dbałość o środowisko naturalne. Odpowiedzią marketingowców na trend „zazieleniania” rynku jest koncepcja zielonego marketingu. Rozwój nowoczesnej koncepcji marketingowej rozpoczął się w latach 60. XX w. Od tego czasu ewoluowała ona od podejścia transakcyjnego, produkcyjnego, poprzez produktowe, sprzedażowe, a(...)
»