Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Nowości na rynku(...)

Skuteczne usuwanie uciążliwości zapachowych Neutralizacja odorów na otwartych przestrzeniach jest możliwa za pomocą zamgławianych preparatów antyodorowych. Najlepsze wyniki uzyskuje się, gdy środki antyodorowe są zamgławiane jak najbliżej źródła powstawania odorów. Zamgławianie preparatów antyodorowych umożliwia ograniczenie roznoszenia się nieprzyjemnych zapachów, pyłów i innych mikrozanieczyszczeń (w tym alergenów) na terenie i wokół emitora uciążliwych zapachów. (...)
»

Jak postrzegać rozwój?(...)

Dzisiaj poruszę temat naszych ambicji i – w oczywisty sposób z tym związanego – rozwoju zarówno naszych firm, jak i każdego z nas osobiście. Ambicje czasami mogą być postrzegane pejoratywnie, lecz ja chciałbym się zająć tymi, które każą nam iść naprzód. Które dają nam perspektywę w dłuższym horyzoncie czasowym. Rozwój natomiast postrzegam nie tylko jako powiększenie naszego majątku, lecz również jako nacisk na ciągłą poprawę sprawności działania i poszerzenie kompetencji każdego z nas, pracow(...)
»