Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Ślepe ścieżki edukacji ek(...)

Każdy, kto zajmuje się ochroną środowiska, zna pojęcie edukacji ekologicznej – jako zespołu działań związanych z edukowaniem społeczeństwa w zakresie poprawy stanu środowiska. Jej efektem ma być wyższa świadomość społeczeństwa, skutkująca poprawą stanu środowiska. Szczególnym elementem tej edukacji jest – excusez le mot, ale nie znajduję zręczniejszego sformułowania – „edukacja odpadowa”, która, nakierowana na działania społeczne, ma się przyczynić do zmnie(...)
»

Monitoring składowisk odp(...)

Andrzej Kulig Szeroko rozumiana kontrola i monitoring składowisk odpadów jest obszernym zagadnieniem. Obejmuje ono problemy typowe dla monitoringu obiektów znacząco oddziałujących na środowisko oraz dla monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, ale zawiera także aspekty specyficzne dla obiektów gospodarki odpadowej, wynikające m.in. z możliwości występowania uszkodzeń instalacji i zabezpieczeń wykonanych na składowisku, np. studzienek, systemów drenarskich i warstw (...)
»