Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Bez stygmatyzacji(...)

O problemach na rynku pracy mówi się nie od dziś. Stąd podejmowane są różne inicjatywy, usankcjonowane również w obowiązującym prawie, które pozwalają na aktywizację ludzi długotrwale bezrobotnych. Są to m.in. prace społecznie użyteczne, roboty publiczne czy prace interwencyjne. Czy samorządy i jednostki zatrudniające osoby bezrobotne w ramach tego typu prac mogą polecić te instrumenty innym podmiotom? Kwestię kryteriów kierowania osób długotrwale pozostających bez (...)
»

Warianty czas zacząć(...)

W wielu województwach ruszył wyścig o pieniądze na szeroko rozumianą ochronę wód. Odbywa się on w ramach wniosków o dofinansowanie z regionalnych programów operacyjnych. Ma on szczególne znaczenie dla inwestycji kanalizacyjnych, zwłaszcza na terenach wiejskich, poza dużymi miastami. Prawdopodobnie konkursy w poszczególnych województwach odbędą się z dużymi bólami i wielu (...)
»