Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Hybrydowe systemy hydrofi(...)

W 45 tysiącach polskich wsi z ok. 3 milionami gospodarstw do kanalizacji ogólnospławnej podłączonych jest niewiele ponad 12% z nich. Jest to liczba zasługująca na szczególne zainteresowanie decydentów. Nauka polska od wczesnych lat dziewięćdziesiątych zajmuje się problematyką przydomowych oczyszczalni roślinnych. Stosunkowo od niedawna nazywa się je też Hybrydowymi Systemami Hydrofitowymi (HSH), a to dzięki naukowcom z Politechniki Gdańskiej. Gajewska i in.(...)
»

Polityka spójności po 201(...)

Perspektywa budżetowa Unii Europejskiej na lata 2007-2013 dobiega powoli do końca, podobnie jak kończą się środki finansowe i wsparcie w ramach poszczególnych programów dotychczasowej Narodowej Strategii Spójności, w tym także poszczególnych regionalnych programów operacyjnych. Widać to również po wskaźnikach zadłużenia samorządów, które są obecnie przedmiotem ogólnopolskiej dyskusji. Według danych na grudzień 201(...)
»