Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Handel emisjami – perspek(...)

Przedsiębiorcy z większym niepokojem spoglądają na kalendarz, gdyż coraz mniej czasu pozostało do momentu wprowadzenia mechanizmu aukcji jako metody rozdziału uprawnień do emisji po 2013 r. W związku z tym odbywa się coraz więcej spotkań, mających na celu rozwianie wątpliwości związanych z funkcjonowaniem Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) w okresie 2013-2020. Służyło temu również seminarium „Działania na rynku uprawnień do emisji gaz&oacute(...)
»

Debata warta poznania(...)

„Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. Uwarunkowania i metody” to temat debaty redakcyjnej, na którą 17 marca br. zaprosiliśmy do siedziby wydawcy miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, firmy Abrys, prezesów największych przedsiębiorstw branżowych w kraju. Zaproszenie do udziału w poznańskiej debacie przyjęli prezesi: Miejskich Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie (Hanna Krajewska), Krakowie (Ryszard Langer), Wrocławiu (Zdzisław Ol(...)
»