Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Opóźnione regulacje dla r(...)

  Dynamika rozwoju rynku energii odnawialnych źródeł jest w Polsce w dalszym ciągu zbyt niska, aby osiągnąć do 2020 r. cele stawiane w „Polityce energetycznej” czy unijnej  dyrektywie. W Polsce nie brakuje inwestorów zainteresowanych lokowaniem środków w przedsięwzięcia proekologiczne ani zasobów i potencjału. Brakuje za to ustawodawstwa i środków pomocowych. Kluczowe dla rozwoju OZE regulacje i programy st(...)
»

Kodeks urbanistyczno-budo(...)

W poprzednim numerze „Wodociągów-Kanalizacji” rozpoczęliśmy cykl artykułów, dotyczących proponowanych uregulowań procesu inwestycyjnego w odniesieniu do inwestycji celu pub- licznego, ujętych w projekcie Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. W części drugiej przeanalizowany zostanie kolejny akt administracyjny, do którego uzyskania będzie zobowiązany inwestor. Decyzja zintegrowana Zgodnie z założeniami projektodawców, decyzja zintegrowana ma zastąpić szereg r(...)
»