Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Przegląd prawa Tytuł aktu prawnego Dziennik Ustaw Podstawa wydania aktu prawnego, dzień oraz Dziennik Ustaw lub Monitor Polski (...)
»

Symboliczna duma narodowa(...)

Gdyby poddać analizie projekty z branży architektury krajobrazu zrealizowane w ostatnich latach w stolicach krajów Grupy Wyszehradzkiej, można by stwierdzić, że prym w tym zakresie wiedzie Budapeszt. Niemal na każdym kroku widoczne są nowe bądź zrewitalizowane zielone przestrzenie publiczne, zwłaszcza po stronie Pesztu. W krajobrazie miast coraz częściej mamy do czynienia z tendencją do projektowania przestrzeni symbolicznych w formie wnętrz publicznych. tj. placów,(...)
»