Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wojna na słowa(...)

Hamletowskie pytanie: „być albo nie być” zdaje się iść z duchem czasu, bowiem przed podobnym dylematem jak bohater szekspirowskiego dramatu stają dziś firmy zajmujące się odbiorem odpadów komunalnych. O ile jednak w przypadku literackiego księcia Danii był to początek jednego z bardziej znanych monologów, o tyle obecnie mamy do czynienia z wielogłosem w branżowej debacie, którą można czasem przyrównać do wręcz bezkompromisowego konfliktu.(...)
»

Nowelizacje Prawa wodnego(...)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne obowiązuje od 1 stycznia 2018 r., a już w kwietniu br. wejdzie w życie jej pierwsza lutowa nowelizacja.  Konieczność tak szybkiego znowelizowania przepisów projektodawcy uzasadniają potrzebą zmian w przepisach przejściowych, polegających m.in. na tym, aby do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem (...)
»