Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od protestu do współpracy(...)

Podczas realizacji inwestycji w sektorze energetycznym nie można zapominać o odpowiedniej komunikacji ze społecznością lokalną. Nawet niewielkie zaniedbanie ze strony inwestora może skutkować protestem społecznym, a nawet wstrzymaniem planów inwestycyjnych. Na temat skutecznego dialogu firm z otoczeniem dyskutowano podczas czwartej już konferencji z cyklu „Odpowiedzialna energia”, która odbyła się 31 maja br. w Warszawie. Hasło przewodnie s(...)
»

Planowanie przestrzenne –(...)

Standardy stosowane w projektowaniu kanalizacji pochodzą z okresu, gdy kanalizowano praktycznie jedynie wybrane rejony miast. Wprowadzenie kanalizacji na obszary o mniejszej intensywności użytkowania, w tym wiejskie, skutkuje powstaniem nowych, wcześniej mało znanych problemów. W Polsce chodzi przede wszystkim o warunki obiektywne jej funkcjonowania, a zwłaszcza o: rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich oraz „satelitarnych” większych miejsco(...)
»