Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

WPGO po zmianie ustawy o (...)

WPGO po zmianie ustawy o odpadach Nowela Ustawy z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w głównej mierze dotyczy RIPOK-ów oraz wprowadza nowy instrument prawny – plan inwestycyjny. Ustawa z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w sposób istotny znowelizowała Ustawę z 14 grudnia 2012 r. o odpadach1. Zmiany wprowadzane są też do Ustawy z 13 września 1996(...)
»

Czy podlegasz ustawie o z(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektronicznym funkcjonuje w obrocie prawnym od końca 2005 r., jednak niektóre jej zapisy wciąż budzą wątpliwości. Każdego przedsiębiorcę najbardziej interesuje odpowiedź na pytanie, czy podlega zapisom ustawy, a jeśli tak, to w jakim zakresie. Zastanówmy się więc, kto – w myśl definicji zapisanych w ustawie – jest wprowadzającym, a kto użytkownikiem sprzętu? Wielu przedsiębiorców jest przekonanych, że „działalność związana z importem l(...)
»