Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

20-21.04.2012, Kraków XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przyszłość miasta – miasto przyszłości” Organizator: Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydziału Architektury, Politechnika Krakowska 12 628 2430, a-31@pk.edu.pl, www.pk.edu.pl   20-22.04.2012, Szczecin 14. Targi Roślin i Architektury Krajobrazu OGRÓD – Zielony design (...)
»

Ustabilizować gospodarkę (...)

Ustawa o zamówieniach publicznych (DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664 z późn. zm.) obliguje ogłaszających przetargi do zawierania umów na maksymalny okres trzech lat. Z pewnością jest to zasada słuszna, w przypadku dokonywania zakupów czy usług nie związanych z bieżącym i nieprzerwanym obowiązkiem ich świadczenia. Ułomność tej zasady ujawnia się jednak w przypadku przeprowadzania przetargów na świadczenie prac o charakterze użyteczności publicznej. Najlepszym tego przykładem mogą by(...)
»