Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Edukujmy się. Tylko efekt(...)

Przełom maja i czerwca każdego roku obfituje w imprezy edukacyjne z zakresu szeroko pojętej ekologii. Ponieważ zapisy prawne zobowiązują producentów/wprowadzających różnych dóbr do przeznaczania określonych kwot na ten cel. Wiele źródeł - z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na czele - wspiera bardzo potrzebne rodzaje aktywności, to prz(...)
»

Optymizm i… zdziwie(...)

I tak oto rząd przyjął dokument pt. Polityka energetyczna Polski do 2025 r. Zakłada się w nim m.in., że za dwie dekady zużycie energii elektrycznej będzie wyższe o 80-93%. Za najistotniejsze zasady polityki energetycznej uznano harmonijne gospodarowanie energią, pełną integrację energetyki polskiej z europejską i światową, wypełnianie zobowiązań traktatowych, konkurencję rynkową (z administracyjną regulacją w pewnych obszarach) oraz wspomaganie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Ambitnie(...)
»