Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

O innowacjach bez barier(...)

Pojęcia „innowacja” i „innowacyjność” robią oszałamiającą karierę w Polsce, podobnie jak niegdyś termin „ekologia”. Chcemy, by nasza gospodarka była innowacyjna. Jakie bariery należy pokonać, aby tak się stało? I czy współpraca nauki z biznesem w ogóle jest możliwa?   Platformą wymiany poglądów na temat rozwoju innowacyjnej gospodarki w Polsce był I Kongres Innowacyjnej Gospodarki, zorganizowa(...)
»

Koncepcja zagospodarowani(...)

W ciągu ostatnich lat wielokrotnie doświadczyliśmy tragicznych w skutkach powodzi. Zniszczenia po niektórych z nich do dziś nie zostały usunięte. Problem powodzi i podtopień jest jednak coraz intensywniej badany, a świadomość możliwości zapobiegania tym zjawiskom, jak również znajomość narzędzi pozwalających przewidzieć ich zakres stają się coraz większe. Podejmuje się więc szereg działań, zmierzających do określenia i użycia różnorodnych rozwiązań zabezpieczającyc(...)
»