Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

W stronę racjonalnej poli(...)

XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich W stronę racjonalnej polityki rozwoju W Zabrzu 14 marca br. zakończyło się dwudniowe XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich. Delegaci przyjęli na nim m.in. sprawozdanie Zarządu za miniony rok, priorytety działania na rok obecny oraz stanowisko na temat planowania przestrzennego i zagospodarowania odpadów, a także postulat pilnej implementacji nowej dyrektywy klasycznej (2014/24/WE).(...)
»

Spalarnie odpadów komunal(...)

Według oficjalnych danych, produkujemy rocznie w Polsce ok. 10-12 mln Mg odpadów komunalnych. W przeliczeniu na jednego mieszkańca jest to ok. 300 kg rocznie (dane za rok 2013), co jest jednym z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Jest to ok. 100 kg na mieszkańca mniej niż wynika z linii trendu zależności ilości odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca rocznie od dochodu narodowego w przeliczeniu na mieszkańca (rysunek). Porewolucyjne pułapki(...)
»