Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

MIASTO OGRÓD – Zielony de(...)

  Kolejna edycja szczecińskich targów MIASTO OGRÓD – Zielony design odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia br. Celem imprezy jest popularyzacja wiedzy z dziedziny ogrodnictwa i architektury krajobrazu, integracja środowiska ludzi związanych z branżą ogrodniczą oraz inspiracja do tworzenia projektów ogrodów, łączących zieleń z wodą. Szczecin na tle Polski wyróżnia się pod względem ilości i jakości zieleni. Słynie także z(...)
»

Problemy i aktualne kieru(...)

Łączna moc zainstalowana elektrowni wiatrowych, wg danych Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej na 4 października 2007 r., wynosiła 280 MW. Mimo istotnego przyrostu mocy zainstalowanej w ujęciu „rok do roku”, efektywny udział oraz rzeczywiste znaczenie energetyki wiatrowej w krajowym bilansie energetycznym (mierzone produkcją w stosunku do zużycia) wciąż jednak pozostaje na skromnym poziomie, szacowanym na ok. 0,2%. (...)
»