Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Nowelizacja prawa energet(...)

Energetyka wiatrowa w Polsce odnotowuje największy przyrost mocy zainstalowanej spośród innych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Przewiduje się, że w 2030 r. będzie ona stanowiła 45% w produkcji energii z OZE. Czy pokonane zostały już wszystkie bariery utrudniające budowę farm wiatrowych? Czy wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo energetyczne zmiany ułatwią ten proces? Oto wypowiedzi osób z branży, które podczas swojej pracy wielokrotnie borykały się z(...)
»

Nowe zagrożenia mikrobiol(...)

W ostatnich latach woda z kranu jest coraz częściej promowana do bezpośredniego spożycia jako bezpieczna dla zdrowia. Zaostrzające się przepisy wymusiły gruntowne modernizacje stacji uzdatniania wody, czym spowodowały poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Jednak czy rzeczywiście można bezkrytycznie powiedzieć, że woda pozbawiona jest wszelkich zagrożeń? Na pewno nie. Zgodnie z aktami prawnymi obowiązującymi obecnie w Polsce1 obowiązkiem(...)
»