Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

Archiwizowanie papierowej wersji kopii faktur W jednym z wydawnictw księgowych znaleźć można interpretację dotyczącą przechowywania kopii faktur w formie papierowej. Wynika z niej, że „jeśli księgowy System informatyczny wykorzystywany przez daną firmę pozwoli na wydrukowanie kopii faktury na życzenie organu kontrolnego, to funkcja dokumentacyjna wymagana ustawą o VAT zostaje spełniona”. Autor artykułu przytacza w treści wyrok NSA (I FSK 1169/08), jednak zawiło(...)
»

Od Redaktora(...)

Krzysztof KasprzakPrzewodniczący Rady ProgramowejKonstytucja RP zapewniła samorządowi terytorialnemu pełne uczestniczenie w sprawowaniu władzy publicznej. Właśnie dlatego społeczności gmin, powiatów i województw oczekują od władz samorządowych skutecznych działań w rozwiązywaniu problemów społecznych. Te wręcz podstawowe oczekiwania coraz trudniej jednak zaspokoić. Większość problemów pogłębia się, czego konsekwencje mają już wymiar ogólnokrajowy. Jedny(...)
»