Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Niezbędne poparcie i akce(...)

Rozpoczęty został proces konsultacji projektu nowej polityki energetycznej Polski do 2030 r. Jest to wstępny etap konsultacji społecznych. Ministerstwo Gospodarki chce jeszcze w trakcie prac nad tym najważniejszym dokumentem w zakresie energetyki poddać pod dyskusję kluczowe elementy nowej polityki, aby wypracowywane rozwiązania i podejścia były optymalne i zyskały powszechne p(...)
»

Jak to zrobiono na Opolsz(...)

Proces aktualizacji Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami (WPGO) dobiega końca. Analiza stosowanych w poszczególnych województwach praktyk mogłaby wskazać na niejednolite podejście do tego tematu. Tymczasem ranga WPGO wydaje się stale rosnąć, zwłaszcza w świetle doniesień na temat możliwości rezygnacji z obowiązku sporządzania planów niższego szczebla oraz ustanowienia WPGO jako aktów prawa miejscowego. (...)
»