Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Jak oddalić czarny scenar(...)

Co należy zrobić, aby Polska wypełniła podpisane zobowiązania przedakcesyjne? Odpowiedź na to pytanie w zasadzie znają wszyscy zainteresowani tym zagadnieniem – i to (paradoksalnie) bez względu na to, po której stronie zajmują miejsce w toczącej się dyskusji. Po upływie terminów ustalonych przez UE(i przyjętych przez Polskę) trzeba będzie płacić kary(...)
»

Korzyści i koszty partner(...)

Wobec zaniedbań w zakresie usług publicznych powstałych w Polsce w dobie realnego socjalizmu władze publiczne stanęły przed wyzwaniem, jakim jest rozbudowanie w jak najkrótszym czasie szeroko rozumianej infrastruktury przy bardzo ograniczonym budżecie. Od lat poszukiwano zatem „cudownego”sposobu, który umożliwiłby zaangażowanie dużych nakładów finansowych przy minimalnym obciążeniu budżetów podmiotów sektora publicznego. Takim sposobem okazało(...)
»