Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Mała retencja – odpowiedź(...)

Woda opadowa na terenach mocno zurbanizowanych szybko się pojawia i równie szybko znika w studzienkach kanalizacyjnych. Czas obiegu wody deszczowej i zanieczyszczeń w zlewni można jednak znacznie wydłużyć, a oczyszczoną wodę wykorzystać. Zyskają na tym nie tylko miasta, ale przede wszystkim ich mieszkańcy i środowisko. Wielkość odpływu powierzchniowego wody deszczowej z terenów biologicznie czynnych jest nieporównywalnie mniejsza niż na terenach mocno zurbanizowanyc(...)
»

Kolektor słoneczny z abso(...)

Kolektory słoneczne są przetwornikiem energii promieniowania słonecznego w ciepło. Najczęściej wykorzystuje się kolektory cieczowe do ogrzewania c.w.u., zdecydowanie rzadziej użytkuje się kolektory powietrzne służące do ogrzewania powietrza, wykorzystywanego w suszarnictwie lub też do podgrzewania powietrza w pomieszczeniach. Obecnie w Polsce praktycznie nie istnieje rynek komercyjnie wytwarzanych kolektorów powietrznych, a nieliczne produkty importowane cieszą się na razie niewi(...)
»