Problemy rozwoju Kołobrzegu

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-11
  DRUKUJ

Chcąc zrozumieć zmiany zachodzące w jednostkach osadniczych, należy dostrzec przyczyny, tendencje czy trendy formowania przestrzeni zurbanizowanych. W miastach największym przeobrażeniom ulegają obecnie ich centra, układy komunikacyjne oraz peryferie i obszary o dotychczas rolniczym charakterze. Usługi ulegają rozdrobnieniu, zakazuje się lokalizacji nowoczesnych wielkopowierzchniowych obiektów handlowo-usługowych. Jednocześnie następuje dynamiczny wzrost liczby ludności, związany z powstawaniem licznych osiedli domów jednorodzinnych.

Pojawiają się zatem czynniki, które – występując na jednym obszarze – powodują zmiany w innym. Należą do nich m.in. migracja, sposób zarządzania i prowadzenia polityki przez władze gmin, obowiązujące prawo (często niejednolite i sprzeczne) [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus