Odcienie w wody cenie

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-11
  DRUKUJ

Od dłuższego czasu ceny za wodę i ścieki są polem wielu sporów i dyskusji oraz orężem polityków. A są przecież wynikiem stosowania zapisów Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków musi zapewnić przedsiębiorstwu konieczne do sprawnego funkcjonowania przychody. Wspomniane rozporządzenie definiuje pojęcie niezbędnych przychodów jako wartość, która będzie pokrywała kilka rodzajów kosztów. Są to koszty eksploatacji i utrzymania, koszty zakupionej wody lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ni [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus