Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Procedury ocen oddziaływa(...)

Marek Górski Instytucja ocen oddziaływania na środowisko wprowadzona została przepisami ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska ze stycznia 1980 r. do tego momentu oceną był dokument sporządzany przez inwestora na etapie ubiegania się o decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia wymagane w trybie przepisów Prawa budowlanego. Konstrukcja ta nie była jednak zgodna z odpowiednimi wymaganiami prawa wspólnotowego i wraz z przebud(...)
»

Modernizacja zakończona(...)

Zakończyła się przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Ziemowit” w Lędzinach. Inwestycję o wartości 16,8 mln zł zrealizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner”. Oficjalne otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni miało miejsce 28 czerwca br. W uroczystym odbiorze obiektu udział wzięli m.in. Elżbieta Bieńkowska – minister rozwoju regionalnego, Wiesław Stambrowski – burmistrz miasta Lędziny, a także przedstawiciele wykonawcy – Hydrobudowy Polska i in(...)
»