Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Sita(...)

By wyprodukować dobry jakościowo i spełniający normy sanitarne kompost, należy pamiętać o odsiewaniu materiału strukturalnego. Dlatego niezbędnymi maszynami w kompostowni są sita. Kompostowanie jest procesem tlenowym. To obecność tlenu w pryzmie gwarantuje odpowiedni przebieg procesu i jakość wyprodukowanego kompostu. Aby zapewnić odpowiednią porowatość materiału nagromadzonego na pryzmach lub w złożach boksów kompostowania, potrzeba dużo materiału strukturalnego. Jedy(...)
»

Wpływ czynników charakter(...)

Systematyczny wzrost stężenia zanieczyszczeń (zwłaszcza azotu i fosforu) w ściekach spowodował obniżenie efektów biologicznego usuwania fosforu ze ścieków. Stosowanie na wielu oczyszczalniach kombinacji chemicznych i biologicznych metod oczyszczania ścieków jest spowodowane brakiem możliwości zapewnienia optymalnych warunków biologicznego prowadzenia procesu. Aktualny stan wiedzy na temat biologicznego usuwania fosforu jest stosunkowo duży, jednak większość badań jest ukierunkowa(...)
»