Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Minęły wakacje, jakże potrzebne po trudnym pierwszym półroczu, a teraz znów zbliża się okres intensywnej pracy. Wielka polityka zaczęła się stabilizować, więc zapewne przedterminowe wybory nam nie grożą. Nowy minister finansów spokojnie przygotowuje wskaźniki i pewnie, jak dotąd rzadko bywało, w ustawowym listopadowym terminie przedstawione zostaną projekty budżetów samorządowych na 2005 rok. Jest jakoś normalnie, a ponadto przecież już niedługo będziemy przygoto(...)
»

Rozporządzenia do ustawy (...)

Zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz rejestracja posiadaczy odpadów. W art. 33 ustawy o odpadach przewidziana jest możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o ile minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje odpadów, których zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie nie wymaga zezwolenia oraz p(...)
»