Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Rabaty i kwietniki(...)

Rabaty i kwietniki stanowią ozdobny element terenów zieleni. Zajmują stosunkowo niewiele miejsca w porównaniu z np. trawnikami czy drzewami, a mimo to są najbardziej dostrzegalnym i lubianym przez ludzi elementem. Kwietniki to miejsca obsadzane kwitnącymi obficie roślinami jednorocznymi. Zakładane dzisiaj kwietniki sezonowe pod względem rozwiązania kompozycyjnego można podzielić na dwie grupy: kwietniki regularne i nieregularne. Kwietniki regularne i nieregularne (...)
»

Zarządzanie systemami zao(...)

Systemy gospodarki wodnej, a ochrony wód w szczególności, wykazują znaczny stopień złożoności. Oznacza to, że bez zastosowania współczesnych narzędzi analitycznych wszelkie decyzje w gospodarce wodno-ściekowej mogą się okazać chybione i przynieść znaczne straty finansowe (zamiast oczekiwanych zysków). Znajomość modelowania i metod optymalizacyjnych można uznać za konieczność w przypadku współczesnego inżyniera. Zagadnienia ekonom(...)
»