Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

80% gmin zdąży!(...)

Ostatnie dni i tygodnie w pracach parlamentarnych upływają nam m.in. na monitorowaniu wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach. Śledząc zmagania samorządów z realizacją zadań związanych z tzw. rewolucją odpadową, staramy się na bieżąco reagować na pojawiające się problemy i w przypadkach, gdy ma to swoje uzasadnienie, decydujemy się na niezbędne inicjatywy legislacyjne. Jednym z podjętych działań jest uchylenie art. 6p ustawy o utrzymaniu czystości i porząd(...)
»

Instalacja fotowoltaiczna(...)

  Spodziewany dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych będzie wynikać z ciągłego postępu technicznego przemysłu wytwarzającego elementy instalacji PV. Chodzi tu zwłaszcza o panele, falowniki, kontrolery ładowania akumulatorów, akumulatory itp.   Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi fotowoltaiki będzie także obniżanie kosztów zarówno samych modułów jak i kompletnych instalacji PV1. Ob(...)
»