Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informator(...)

Norweski prym Podczas gdy kraje Unii Europejskiej zastanawiają się, czy zdołają wypełnić wymagania dyrektyw dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w Norwegii już dawno osiągnięto wymagane progi odzysku. Dyrektywy nakładają na producentów obowiązek wzięcia odpowiedzialności za to, co produkują, czyli ponownego wykorzystania lub przetworzenia 80% komponentów i odpadów elektrycznych oraz elektronicznych niepotrzebnych urządzeń. Norwegowie już w ubiegłym roku zb(...)
»

Okrągły stół energetyki o(...)

Spotkanie okrągłego stołu na temat energetyki odnawialnej, zorganizowane przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, odbyło się 20 lutego br. w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych [OZE], przedstawiciele instytucji współfinansujących oraz przedsiębiorstw przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Celem spotkania było przedyskutowanie w gronie zainteresowanych organów i instytucji zaga(...)
»