Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Drożej, ale lepiej(...)

Kontrolę nad podmiotami, które zobowiązane będą do wykonywania zapisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprawować będzie Inspekcja Ochrony Środowiska. Do jej zadań należy m.in. prowadzenie rejestru wprowadzających i zbierających sprzęt, prowadzących zakłady przetwarzania i działalność w zakresie recyklingu czy odzysku oraz organizacji odzysku zużytego sprzętu elektryc(...)
»

Projekt ustawy o odpadach(...)

W „Recyklingu” 3/2008 ukazał się artykuł poświęcony zakresowi podmiotowemu projektu ustawy o odpadach poużytkowych. Omówienia wymaga także zakres przedmiotowy tego projektu ustawy, ponieważ wnosi on daleko idące zmiany w stosunku do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Objęte nową ustawą mają być takie produkty jak oleje jadalne, drukowane na papierze katalogi handlowe oraz materiały reklamowe. Jeżeli usta(...)
»