Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Ekonomiczna efektywność i(...)

Wielkości nakładów inwestycyjnych należy określać wg zasad obowiązujących przy sporządzaniu kosztorysów. Stosując uproszczone metody oceny ekonomicznej efektywności inwestycji, wielkości nakładów na przedsięwzięcia inwestycyjne w ochronie wód mogą być szacowane orientacyjnie, przy użyciu wskaźników jednostkowych nakładów inwestycyjnych ponoszonych na obiekty ochrony wód. W tym celu można zastosować model matematyczny, umożliwia(...)
»

W beskidzkim Kocierzu o w(...)

Trendy i kierunki rozwoju firm wodociągowych w Polsce i Europie, a także komunikacja z odbiorcami usług to główne tematy spotkania w Kocierzu w Beskidzie Małym. Na Zachodnią Konferencję Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji w dniach 18-20 października przyjechało około 130 osób. Tegoroczne spotkanie zdominowały dwa tematy: funkcjonowanie i kierunki rozwoju w warunkach zmieniającego się prawa oraz zarządzanie firmą w kontekście dobrej komunikacji z odbiorcami usłu(...)
»