Wszystkie artykuły w kategorii: "Na wodzie pisane"

Polecane artykuły:

Informator(...)

Chemia a rolnictwo Aktualny poziom chemizacji polskiego rolnictwa nie stwarza zagrożeń dla produkcji zdrowej i bezpiecznej żywności, mimo wzrostu zużycia nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, jak wynika z kontroli stosowania środków chemicznych w rolnictwie przeprowadzonej przez NIK. Kontrolerzy ustalili, że w badanym okresie (2001 – I połowa 2003 r.) nieznacznie wzrosło zużycie nawozów sztucznych, nie zmniejszyło się wykorzystanie nawozów naturalnych, a znaczny wzrost o(...)
»

Zdalny odczyt co miesiąc(...)

W czerwca br. MPWiK w Jaworznie wprowadziło miesięczny zdalny odczyt wodomierzy tzw. metodą radiową. Odczyty będą dokonywane przez upoważnionych pracowników spółki. Aby przygotować się to tych zmian, od początku roku wodomierze główne w całym mieście były wyposażane w nakładki służące do radiowego odczytu. Równolegle w razie potrzeby dokonywano wymiany wodomierzy głównych na kompatybilne z systemem radiowego odczytu. – Tym sposobem już 13 500 punktów odbiorczych w całym mieście (...)
»