Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Zmiana przepisów o PCB(...)

Ustawa z 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji w administracji terenowej dokonała od 1 stycznia 2008 r. zmiany kompetencji m.in. w zakresie obowiązków wynikających z art. 162 i 163 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, dotyczących postępowania z substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska. Zalicza się do nich m.in. PCB i azbest. Zgodnie z art. 162 P.o.ś(...)
»

Nowy głos w sprawach demo(...)

 Z Jakubem Smakulskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów Eko-Auto w Poznaniu, rozmawia Katarzyna Błachowicz.   Jaki cel przyświecał powstaniu Stowarzyszenia? Celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów ludzi prowadzących stacje demontażu pojazdów, punkty ich zbierania oraz przedsiębiorców, których działalność jest elementem systemu zagospodarowywania odpadów po(...)
»