Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

JEREMIE jest atrakcyjny d(...)

Dlaczego zainteresowała Państwa inicjatywa JEREMIE? Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. zainteresował się inicjatywą JEREMIE z uwagi na możliwość rozwinięcia działalności poręczeniowej pod kątem dotarcia do większej liczby MŚP w Wielkopolsce. Reporęczenie w ramach inicjatywy JEREMIE dawało również możliwość obniżenia opłat prowizyjnych za pojedyncze poręczenie, co mogło przełożyć się na przy(...)
»

Wdrażanie smart city przy(...)

Mając na uwadze poprawę warunków życia w mieście, w miarę skromnych możliwości finansowych, a także korzystając w dość dużym zakresie z funduszy zewnętrznych, Nowy Dwór Mazowiecki planuje i wykonuje przedsięwzięcia, które wpisują się w ideę smart city. Nowy Dwór Mazowiecki jest niespełna trzydziestotysięczną gminą miejską, oddaloną o 30 km od Warszawy. Leży w widłach rzek Narwi i Wisły. W jego granicach leży zabytkowy kompleks militarny modlińskiej Twierdzy oraz mię(...)
»