Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Delfiny na Ekotechu(...)

Podczas tegorocznych Targów Ekotech, Enex, Enex Nowa Energia oraz Pneumaticon zaprezentowało się łącznie 250 wystawców, w tym również z zagranicy, m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch i Słowacji. XI edycja Targów Ekologicznych, Komunalnych, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu Ekotech, które odbyły się w dniach 3-5 marca br. w Kielcach, zgromadziła 35 wystawców, czyli nieco mniej niż w ubiegły(...)
»

Nielegalne składowanie od(...)

Przepisy finansowo-prawne Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (DzU z 2012 r. poz. 460 – P.o.ś.) o charakterze sanacyjnym w odniesieniu do składowania odpadów posługują się przede wszystkim trzema pojęciami. Niezgodne z prawem deponowanie odpadów przekłada się zatem na zróżnicowanie skutki prawne w zakresie tzw. opłat podwyższonych i administracyjnych kar pieniężnych. P.o.ś., a konkretnie jego przepisy sankcyjne, mówi(...)
»