Tlenowy rozkład odpadów przed ich składowaniem

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-10
  DRUKUJ

Obecnie najważniejszym zadaniem stawianym współczesnym systemom zarządzania składowiskami jest stosowanie efektywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii przetwarzania i składowania odpadów (niskie koszty eksploatacyjne oraz niski poziom zużycia energii).

Najpopularniejszą metodą zagospodarowania odpadów w Polsce jest ich deponowanie na składowiskach. Tradycyjne składowiska projektowane są jako obiekty „suche”, ukierunkowane na minimalizację ilości powstających odcieków przez zmniejszenie infiltracji wód opadowych i gruntowych do złoża. Rozkład odpadów w takich składowiskach przebiega w warunkach beztlenowych, z ograniczonym dostępem wilgoci. Instalacje te jeszcze przez wiele lat po ich zamknięciu wymagają długotrwałego i kosztownego monit [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus