Perspektywiczne rozwiązania

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-10
  DRUKUJ

Wchodząca w życie 1 stycznia 2012 r. ustawa zmieniająca ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektóre inne ustawy spowoduje diametralne zmiany w dotychczas obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Między innymi nowymi obowiązkami będą obciążone gminy.

Zgodnie z art. 3 znowelizowanej ustawy, zakres obowiązków gminy1 zostanie poszerzony o zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, o objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzór nad gospodarowaniem tymi odpadami, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym je od właścicieli nieruchomości. Ponadto samorzą [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus