Azbest – ocena stanu i możliwości użytkowania

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-10
  DRUKUJ

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, przyjętego Uchwałą nr 122/2009 Rady Ministrów z 14 lipca 2009 r., ma zostać ukończone do 2032 r. Dynamika tego procesu uzależniona jest od stopnia zamożności właścicieli obiektów oraz możliwości udzielenia stosownej pomocy, np. w formie dofinansowania tych działań przez państwo i samorząd.

Ważne jest, aby prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest były tak prowadzone, by wyeliminować lub zminimalizować uwalnianie się azbestu do środowiska i by nie zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń włókien azbestowych w powietrzu.
 
W dwóch odsłonach
Program wyróżnia dwie klasy wyrob [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus