Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potencjał recyklingowy zu(...)

Odpady z drewna stanowią szeroką i różnorodną gamę zużytych, odpadowych i wycofanych z obiegu produktów oraz wyrobów z tego materiału. Ze względu na zróżnicowaną postać i skład jakościowy, drewno odpadowe dzieli się na poużytkowe oraz odpady poprodukcyjne. Drewno odpadowe powstaje przy przerobie i obróbce oraz przy wytwarzaniu wyrobów drewnianych. Drewnem poużytkowym są wyroby i elementy z drewna i tworzyw drzewnych niezdatne do dalszej eksploatacji, zniszczone lub wycofane z uży(...)
»

Bioróżnorodność w przestr(...)

W trosce o jakość życia warto rozmawiać o bioróżnorodności, bo jest ona kluczem do naszej przyszłości. Bioróżnorodność to pojęcie, którym zaczęto posługiwać się pod koniec lat 80. XX w. Według definicji jest to różnorodność gatunkowa wszystkich żywych organizmów, które występują na Ziemi we wszystkich ekosystemach: morskich, lądowych, wodnych oraz w zespołach ekologicznych, do których organizmy żywe należą. Bioróżnorodność to inaczej bogact(...)
»