Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Publiczno-prywatne wodoci(...)

Gdyby politycy centralni i lokalni mieli na uwadze interes swoich wyborców, to partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) byłoby tematem nie tylko modnym, ale także społeczno-użytecznym, zarówno dla polityków, jak i wyborców. Wyborcy interesują się przede wszystkim tym, czy w najbliższym czasie nie będzie podwyżek opłat za wodę, gaz, prąd, wywóz śmieci czy też za bilety komunikacji miejskiej. Książka „Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych”, autorstwa Jar(...)
»

Będą pieniądze unijne(...)

Pierwsze zapisy dotyczące budowy systemu wodociągowego w Płocku sięgają już XIV w. W 1892 r. podpisano umowę pomiędzy inżynierem Selewką Chessinem a magistratem miasta Płocka na budowę wodociągów. Od tego momentu datuje się początek istnienia Wodociągów Płockich, które jako podmiot prawa handlowego funkcjonują od 1998 r. Mimo że woda surowa, pochodząca z dwóch źródeł: powierzchniowego (Wisła) i głębinowego, uległa na przestrzeni ostatnich lat poprawie, to wciąż wymaga dość znaczn(...)
»