Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kołobrzeskie sukcesy(...)

Produkcja i dostawa wody dla odbiorców z terenu miasta i gminy Kołobrzeg, odbiór i oczyszczanie ścieków czy obsługa procesów inwestycyjnych i wykonawstwo inwestycyjne związane z działalnością firmy to tylko niektóre z form działalności Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu (MWiK). Inne zadania, jakie wykonują, to m.in. działalność usługowa w zakresie wykonawstwa zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska, w tym wykonywanie analiz wody i ścieków, p(...)
»

Od redaktora(...)

Ochrona środowiska to sztandarowe hasło ostatniej dekady. Przez wiele lat w wielu krajach nie zwracano uwagi na otoczenie. Natura rządzi się swoimi prawami i za nic ma normy, ustanawiane przez parlamenty i rządy, dla celów uporządkowania działań administracji państwowej i organizacji życia społecznego. O działaniach sozologicznych można mówić emocjonalnie, tak jak to czynią działacze organizacji ekologicznych, lub bez emocji, porządkując obiegowe opinie na podstawie obserwacji. Przekształcanie o(...)
»