Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Polska polityka schizofre(...)

W naszym kraju mamy do czynienia z paraliżem związanym z inwestycjami w węgiel. Nawet związkowcy, którzy „żyją” z węgla brunatnego, w czerwcu br. zebrali się tłumnie pod siedzibą Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) w Bełchatowie, aby wyrazić swoje niezadowolenie. Protestowali oni głównie przeciwko niskim płacom. Aktualna sytuacja wyraźnie stoi w sprzeczności z wyobrażeniami, a raczej iluzjami, jakie przedstawia się mieszkańcom terenów, na których planuje się nowe odkrywki – w Lubuskiem, Wielko(...)
»

Współwłasność nieruchomoś(...)

W przypadku usuwania drzew, będących we władaniu zarządu spółdzielni mieszkaniowych, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli jej nie ma, usunięcie drzew z terenów spółdzielni mieszkaniowych może być bardzo trudne i uniemożliwiać dalsze skuteczne prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie. Właściwe gospodarowanie drzewami wchodzącymi w skład zieleni miejskiej wymaga zachowania dużej rozwagi zarówno ze str(...)
»