Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Reżim prawny wobec ogrodó(...)

W sensie prawnym ogrodem botanicznym jest jedynie ten ogród, który powstał zgodnie z zasadami ustalonymi w ustawie o ochronie przyrody. Punktem kluczowym jest tu uzyskanie zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2013 r. poz. 627 ze zm., zwana dalej ustawą) w art. 5 pkt 10 definiuje ogród botaniczny jako „urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i (...)
»

Konferencja zakończona z (...)

Międzynarodowa Konferencja South Baltic Gas Forum 2011, która odbyła się w dniach 5-8 września na Politechnice Gdańskiej, dotyczyła bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz promocji innowacyjnych rozwiązań w energetyce opartej na gazie. Program konferencji obejmował szeroko pojętą tematykę gazu łupkowego, biogazu i gazu ziemnego. Oprócz obrad Forum przygotowano wiele sesji edukacyjnych i szkoleniowych. Organizatorami Konferencji byli: Politechnika Gd(...)
»