Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Panuje dość powszechna opinia, że nowy rok warto rozpocząć z „czystym kontem” – bez długów i niedokończonych spraw. Zdaje się, że Ministerstwo Środowiska, Sejm i Senat kierują się właśnie tą zasadą lub przynajmniej próbują. Świadczy o tym stan prac nad ustawami okołoodpadowymi. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po poprawkach Sejmu i Senatu trafiła do prezydenta RP, a do konsultacji społecznych skierowano projekty rozporządzeń w sprawie próby strzępienia (...)
»

Aspekty praktyczne wyboru(...)

Wybór jednego z dostępnych narzędzi informatycznych w warunkach polskich to zagadnienie niezwykle złożone. Brakuje jednoznacznie sformułowanych kryteriów umożliwiających szybkie dowiedzenie się, które z oferowanych na rynku narzędzi spełniają oczekiwania użytkowników. Dodatkowo praktyczna ocena integracji proponowanych programów z systemami GIS jest trudna ze względu na dużą różnorodność rozwiązań i subiektywność ocen1. Ilo(...)
»