Wszystkie artykuły w kategorii: "Woda ścieki"

Polecane artykuły:

Coraz cenniejsza energia(...)

„Obyśmy żyli w ciekawych czasach” – mówi stare chińskie przysłowie. I dla branży wod-kan chyba sprawdza się ono w dwustu procentach. Z jednej strony, korzystając ze środków Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, rozbudowano, zmodernizowano i unowocześniono infrastrukturę – z drugiej rosnące w związku z tym ceny usług spowodowały wielkie parcie społeczne na ograniczenie tego wzrostu. Jedynym dla branży sposobem na utrzymanie dotychczasowych cen jest szu(...)
»

Czemu służy opłata za bra(...)

Od lat żyłem w przeświadczeniu, że należy dążyć do zatrzymania deszczówki. Wszyscy naokoło trąbią, że nasze krajowe zasoby wody pitnej na tle Europy są bardzo małe. Dlatego należy ją retencjonować. Czyli co robić?  Posługując się „Słownikiem języka polskiego”, możemy rozwikłać to „trudne” słowo – retencja to „magazynowanie wody opadowej na powierzchni ziemi, w gruncie oraz w zbiornikach naturalnych i sztucznych; też: zasób wody zgromadzonej w ten sposób”.  Wikipedia op(...)
»