Ekonomia w ochronie środowiska

wydany w Przegląd Komunalny – 2011-1
  DRUKUJ

 

Podczas posiedzenia Zarządu ZMP w Ostrowcu Świętokrzyskim (10 grudnia ub.r.) zaopiniowano projekty Kodeksu Wyborczego oraz ordynacji wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Nie zabrakło też dyskusji na tematy związane z gospodarką ściekową i odpadową.
 
Po raz kolejny powtórzono postulat ZMP dotyczący jednomandatowych okręgów wyborczych do rad gmin. Wprowadzenie tych zmian może spotkać się z dużym oporem polityków, zaproponowano więc, aby ten system na początek wprowadzić w gminach, które nie mają statusu miast na prawach powiatu.
Zdaniem Ryszarda Grobelnego, prezesa ZMP, projekt ustawy Kodeks Wyborczy zawiera niekonstytucyjne zapisy dotyczące preferencji dla partii politycznych w systemie finansowania kamp [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus