Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Zweryfikują załącznik(...)

16 marca br. w Poznaniu odbyło się IX Wielkopolskie Forum Ekologiczne, poświęcone w głównej mierze Krajowemu Programowi Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Program ten określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany, aby Polska wypełniła zobowiązania przyjęte w Traktacie Akcesyjnym. Na Forum obecni byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska (Mieczysław Ostojski, dyrektor Departamentu Zasobów Wodnych i Jacek Koć, główny specjalista DZW) oraz (...)
»

Rewitalizacja nabrzeży w (...)

Trzy modele postępowania w zakresie zagospodarowania nabrzeży rzek wytyczają możliwości, które mogą okazać się przydatne w kontekście rewitalizacji. Warto ustalić, w jakich warunkach rozwiązania te są stosowane. Interesujące jest także zbadanie tego, jak zaproponowane modele sprawdziły się w praktyce. Czy można ustalić optymalny sposób postępowania dla określonego typu nabrzeża? Miejskie tereny nabrzeż(...)
»