Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Szanowni Państwo! Niniejszy poradnik wydany został jako element projektu „Ptaki w czterech porach roku”, który uzyskał dofi nansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przedsięwzięcie prowadzone jest w ramach szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, realizowane przez fi rmę PARUS PROJEKT. Projekt zakłada trzy główne nurty działań. Pierwszym z nich było przeprowadzenie pięciu spotkań o tematyce ornitolo(...)
»

Fundamenty zostały położo(...)

Rozmowa z Marcinem Korolcem, ministrem środowiska   Jak Pan ocenia wdrożenie reformy nazywanej „rewolucją śmieciową”? Myślę, że fundamenty pod tę wielką zmianę systemową zostały położone. Jesienią pojawił się niepokój wywołany opieszałością z wprowadzeniem przepisów przez samorządy, które myślały, że rząd przesunie termin wejścia ustawy śmieciowej w życie. Utrzymanie dat granicznych sprawiło, że samorządy zaczęły pospiesznie(...)
»