Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Informator(...)

Odznaczona 5 grudnia br. obchodzony był Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Z tej okazji w Pałacu Prezydenckim odbyło się odznaczenie przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy wnieśli znaczący wkład w rozwój tego sektora i ruchu wolontariackiego w Polsce. Wśród odznaczonych znalazła się również Mira Stanisławska-Meysztowicz. Przypomnijmy - jest ona inicjatorką ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” oraz założycielką Fundacji Nasza Ziemia. Jakość dla(...)
»

W trzech odsłonach(...)

Gospodarka odpadami komunalnymi po przyjęciu ustawy o odpadach w 2001 r. Gospodarka odpadami może być analizowana na płaszczyznach ekonomicznej i prawnej. Niestety, polska gospodarka odpadami ma wiele niedoskonałości i czeka ją jeszcze wiele zmian dotyczących obu tych płaszczyzn. Płaszczyzna ekonomiczna Stymulatorem rozwoju gospodarki odpadami jest opłata produktowa, która w swoim założeniu ma wspomóc zbiórkę selektywną odpadów i ich dalsze wykorzystanie. Dopr(...)
»