Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

BREEAM – nie tylko dla bi(...)

Biorąc pod uwagę dotychczasowe realizacje BREEAM w Polsce, można odnieść wrażenie, że główni zainteresowani tym typem certyfikacji to deweloperzy obiektów biurowych. Warto jednak pamiętać, że system ten pozwala też na ocenę budynków przemysłowych. Coraz większa wiedza na temat dostępnych metod wielokryterialnej oceny budynków oraz świadomość, jakie korzyści są związane z zieloną certyfikacją sprawiły, że w Polsce w ciągu ostatniego roku zai(...)
»

Redukcja emisji a termomo(...)

  Ostatnie informacje dotyczące prac nad budżetem dowodzą, że rząd nie zamierza w 2010 r. przekazać środków na fundusz termomodernizacyjny. Czy wstrzymanie wsparcia z budżetu jest sprzeczne z polskim interesem i podpisanymi strategicznymi dokumentami o znaczeniu międzynarodowym?   Czy w kontekście stale rosnących wymagań w zakresie ochrony klimatu oraz poprawy efektywności energetycznej budynków termomodernizacja realizowana zg(...)
»