Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zadarniające kobierce(...)

Rośliny okrywowe to fantastyczny sposób na zagospodarowanie terenów zieleni na skwerach, w parkach oraz w ogrodach miejskich i przydomowych. Mają bowiem zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się dzięki wytwarzanym kłączom lub rozłogom nad lub pod ziemią. Ich pędy często się płożą i łatwo zakorzeniają, tworząc zwartą darń. Rośliny te mogą (...)
»

Wpływ ścieków z zakładów (...)

Ścieki z przemysłu spożywczego mogą mieć znaczący wpływ na oczyszczanie ścieków komunalnych. Mimo iż substancje w nich zawarte czasem istotnie utrudniają eksploatację systemu kanalizacji, to jednak mogą się okazać wręcz pożądane. Plany budowy oczyszczalni ścieków w Błoniu zrodziły się w połowie lat 50. ubiegłego wieku. Wybudowany w tamtym okresie obiekt był dużą przepompownią ścieków. W 1976 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Warszawy, do którego należała ocz(...)
»