Dyrektorski sparing

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-9
  DRUKUJ

 

W czerwcu zakończono przyjmowanie zgłoszeń do X edycji konkursu o tytuł Dyrektora Roku 2009 – wspólnej inicjatywy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i redakcji „Przeglądu Komunalnego”. O tytuł ten może ubiegać się dyrektor lub prezes firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
 
Kapituła w czerwcu br. w Krakowie wyłoniła pięciu pretendentów do tego tytułu. Decyzja o wyborze Dyrektora Roku 2009 zapadnie podczas posiedzenia Kapituły, które odbędzie się w czasie XXXVII Zjazdu KFDZOM w dniach 22-25 września br. w Rawie Mazowieckiej.
Uroczyst [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus