Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Porozumienie klimatyczne (...)

Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni ubiegłego roku było uzgodnienie w Paryżu globalnego porozumienia klimatycznego. Do porozumienia przystąpili najwięksi emitenci, co było warunkiem prowadzenia skutecznej polityki klimatycznej na poziomie światowym. Bez wkładu wszystkich nawet najambitniejsza polityka prowadzona przez Unię Europejską była skazana na porażkę. Długa droga do sukcesu To, czy porozumienie klimatyczne okaże się sukcesem, zależy od wielu cz(...)
»

Bezwykopowe metody rehabi(...)

Coraz częściej zamiast wymiany starego i niesprawnego pod względem technicznym rurociągu podziemnego na nowy metodami tradycyjnymi w wykopach otwartych, inwestorzy decydują się na bezwykopową rehabilitację techniczną przewodu, o ile w wyniku takich działań będzie on spełniał aktualne wymagania wytrzymałościowe i hydrauliczne. Bezwykopowe technologie odnowy rurociągów podziemnych w Polsce były początkowo stosunkowo drogie w porównaniu do metod tradycyjnych, co ogra(...)
»