Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

BAT po nowemu(...)

  W 2010 r., po prawie trzech latach trudnych negocjacji, Parlament Europejski i Rada uchwaliły nową dyrektywę w sprawie emisji przemysłowych (IPPC). Celem jej wprowadzenia było ujednolicenie i konsolidacja obowiązujących przepisów wspólnotowych, dotyczących emisji przemysłowych, by usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ich kontroli, a w rezultacie zapewnić poprawę stanu środowiska. Geneza projektu dyrektywy sięga 2006 r., gdy Komisja Eu(...)
»

Cenna inicjatywa(...)

Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami” ma być platformą wymiany doświadczeń i opinii w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która wyprzedzająco ma przygotowywać branżę gospodarki odpadami do czekających ją rewolucyjnej zmiany odpadowego ładu w kraju. Dotychczas odbyło się już pięć spotkań poświęconych różnym tematom. W trakcie pier(...)
»