Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Wpływ wybranych czynników(...)

Elektroenergetyka wiatrowa swój dynamiczny rozwój na świecie zawdzięcza polityce proekologicznej poszczególnych państw, przejawiającej się w dotacjach do inwestycji oraz preferencyjnych cenach kupna tej energii przez krajowy system energetyczny. Jeszcze bardziej dynamiczny i powszechny rozwój energetyki wiatrowej zależy od znalezienia czynników mogących mieć pozytywny wpływ na efektywność inwestycji. W artykule przedstawiono analizę wpływu dwó(...)
»

Konsekwencje powodzi(...)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnobrzegu zajmuje się gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Tarnobrzeg. W okresie maj-czerwiec br. nastąpiło dwukrotne zalanie wodami powodziowymi tamtejszych osiedli: Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów i Dzików. Wskutek zalania infrastruktury wystąpiły nieodwracalne w skutkach straty powodujące unieruchomienie systemu kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej na tych osiedlach oraz oczyszczalni ścieków dla miasta Tarnob(...)
»