Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Czas na powrót do pracy o(...)

Rok 2016 wydaje się okresem przesilenia w branży OZE w Polsce. Brak realnego wsparcia dla rozwoju OZE ze strony państwa spowodował, ze branża OZE utraciła inwestorów wraz z zahamowaniem dopływu gotówki w postaci programów wsparcia, a także wskutek braku regulacji prawnych wspierających rozwój OZE i politycznej woli ich stworzenia. Część firm zbankrutowała, część się przebranżowiła. Wiele osób, które były bardzo aktywne, kiedy istniały perspektywy dofinansowania dla branży OZE, teraz po prostu(...)
»

Udział sektora publiczneg(...)

Na wschodzących rynkach udział sektora prywatnego w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi jest absolutnie niezbędny. Pozwala on pozyskać dodatkowe wsparcie finansowe poprawiające świadczone usługi wodociągowe i kanalizacyjne. Obecnie udział sektora prywatnego w przemyśle wodociągowym i kanalizacyjnym wzrasta. Od 1988 r. prawie 6% populacji ludzi na Ziemi, tj. około 380 mln. osób, skorzystało ze sprywatyzowanych usług wodociągowych i kanalizacyjnych. Jeżeli będące w toku kont(...)
»