Ochrona konkurencji na rynku komunalnym

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-9
  DRUKUJ

W tym roku przypada 20. rocznica utworzenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), który do 1996 r. funkcjonował pod nazwą „Urząd Antymonopolowy”. Na przestrzeni minionych lat wiele razy przedmiotem postępowań prowadzonych przez Prezesa Urzędu było funkcjonowanie rynku komunalnego. Sprawy dotyczyły niemal wszystkich dziedzin usług komunalnych, w tym m.in. mieszkalnictwa, wodociągów, transportu publicznego, energetyki cieplnej, utrzymania czystości i porządku, cmentarzy komunalnych czy targowisk miejskich.
 
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych przepisów prawnych, które znajdują zastosowanie do działań gmin i podległych im podmiotów komunalnych, a zawarte są w Ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kons [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus