Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przegląd prasy zagraniczn(...)

Niska ocena amerykańskiej infrastruktury (Źródło: Water 21, April 2005) Amerykański Związek Inżynierów (ASCE) w swoim rocznym raporcie ostrzega, że w najbliższych 20 latach Stany Zjednoczone będą potrzebowały 390 mld dolarów na inwestycje w systemy oczyszczania ścieków. Rocznie brakuje też 11 mld dolarów na dostosowanie wodociągów do wymogów pra(...)
»

Zanim nastąpi rozstrzygni(...)

  Nie można więc, przyjmując następne uchwały, nie myśleć o przetargu, zmierzającym do wyboru przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, oraz o umowie, jaka będzie z nim zawarta. Problemów praktycznych, związanych z przetargami na odbiór lub na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, jest – jak pokazują podejmowane (...)
»