Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Trudny dialog(...)

Samorządy lokalne często zapominają, iż celem nadrzędnym wprowadzenia zapisów ustawowych, gwarantujących uspołecznienie procesu decyzyjnego związanego z realizacją dużych inwestycji, było zwiększenie zaangażowania społeczeństwa w sprawy ochrony środowiska. Co gorsza, zdarza się to również przedstawicielom władz centralnych. Produkcja energii ze źródeł odnawialnych jest ważnym elementem polityki ekorozwoju. Jednak budowa elektrowni wiatrowych musi uwzględniać także potrzeby środ(...)
»

Zdobywamy i dzielimy się (...)

Red: Konferencja Szkoleniowa „Edukacja jako element misji przedsiębiorstw komunalnych”, która odbyła się w dniach 24-26 listopada ub.r. to pierwsza tego typu impreza organizowana przez ZOiGO MZO. Skąd pomysł na jej organizację? Nasza spółka prowadzi działania edukacyjne już blisko dwa lata. Wychodzimy z naszą wiedzą o ekologii do dzieci i młodzieży, organizujemy różne konkursy czy specjalne lekcje w szkołach(...)
»