Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problematyka porozumień w(...)

Nowym instrumentem przewidzianym w Ustawie z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi1, która weszła w życie 1 stycznia br., są dobrowolne porozumienia. Pojawiły się one w ustawie za sprawą Dyrektywy 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych2, która dopuszcza taki sposób transpozycji art. 7 dotyczącego systemów zwrotu, zbiórki i odzysku opakowań oraz (...)
»

System skrojony na miarę?(...)

„Chodzi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Te słowa Juliusza Słowackiego z poematu „Beniowski” przychodzą na myśl, kiedy usiłuje się ogarnąć i określić cel, jaki przyświeca gminom, które poszukują odpowiednich narzędzi informatycznych dla realizacji nowych zadań związanych z gospodarką odpadami. Być może trudno już dziś sprecyzować wymagania odnośnie oprogramowania, ale – parafrazując słowa poety – chodzi o to, aby elas(...)
»