Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kto pyta nie błądzi(...)

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w pytaniach i odpowiedziach W związku z wejściem w życie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wśród eksploatatorów sieci wodnokanalizacyjnych i nie tylko rodzą się liczne pytania i wątpliwości. Dlatego, na łamach Przeglądu Komunalnego, będziemy prezentować odpowiedzi, które w większości przygotowała redakcja wrzesińskiego Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich we współpracy(...)
»

Profesor wyróżniony(...)

Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT uchwałą z 22 maja 2018 r. nadał prof. dr. hab. Krzysztofowi Kasprzakowi, przewodniczącemu Rady Programowej Wydawnictw Branżowych firmy Abrys, Medal im. Feliksa Kucharzewskiego za zasługi w dziedzinie piśmiennictwa i czasopiśmiennictwa technicznego. Krzysztof Kasprzak jest rzeczoznawcą Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Wniósł on trwały i bardzo znaczący wkład w rozwój działalności na(...)
»