Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Liberalizacja rynku gazu (...)

Głównym celem nowej ustawy – Prawo gazowe jest wprowadzenie całościowej regulacji dla sektora gazowniczego oraz odbiorców gazu ziemnego. Ma ona też wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego przez stymulowanie konkurencyjności. Ustawa ma zastąpić dotychczas stosowaną ustawę – Prawo energetyczne (PE)1 oraz implementować Dyrektywę 2009/73/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad (...)
»

Status „osób niebędących (...)

Od tysięcy lat odnotowywane były niewyjaśnione zachowania delfinów, które m.in. ratowały tonących ludzi, podtrzymując ich na wodzie, lub pomagały zbłąkanym żeglarzom wrócić do portu. Delfiny zachowują się podobnie także w stosunku do starszych, osłabionych przedstawicieli swojego gatunku, którym pomagają utrzymywać się na wodzie do czasu ich śmierci. Dziś tłumaczy się te zachowania empatią, umiejętnością wyczucia bólu, cierpienia i strachu – i to nie tylko w odniesieniu do swojego gatunku.(...)
»