Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Rośliny odporne na zasole(...)

Tworzenie zieleni w miastach, przy ulicach i przy drogach o różnym nasileniu ruchu wymaga doboru roślin, które zniosą trudne warunki glebowe, klimatyczne i stres, związany chociażby z zasoleniem. Zasolenie to całkowite stężenie soli rozpuszczalnych w roztworze glebowym. Na jego poziom najsilniej wpływają aniony azotowe i chlorkowe, a w dalszej kolejności siarczanowe oraz kationy sodu i potasu, a także glinu i żelaza. W przypadku terenów zlokalizowanych w pobliżu dró(...)
»

Kartka z kalendarza przed(...)

 Tabela "Kartka z kalendarza przedsiębiorcy" do pobrania w formie pliku PDF.(...)
»