Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Reklama

Polecane artykuły:

Jak zagospodarować osady (...)

We wrześniu 2014 r. zespół ekspertów będących autorami niniejszego opracowania podpisał z GDOŚ umowę na wykonanie „Ekspertyzy, która będzie stanowić materiał bazowy do opracowania strategii postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014-2020”. Do dyspozycji autorów (prof. dr. hab. inż. Januarego Bienia, prof. dr hab. inż. Małgorzaty Kacprzak, prof. nz. dr. hab. inż. Tomasza Kamizeli, prof. nz. dr. hab. inż. Mariusza Kowalczyka, prof. nz. dr hab. inż. Ewy(...)
»

Rynek CO2 na zakręcie(...)

Prostą drogą, czyli zgodnie z ustalonym dziś porządkiem, rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2 zmierza donikąd. Wiedzą o tym zarówno unijni politycy, którzy powołali system EU ETS, jak i bardziej świadomi uczestnicy rynku. Ci pierwsi stawiają sobie za cel stworzenie takich warunków, które ograniczą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, wymuszając inwestycje w technologie przyjazne środowisku. Do momentu wdrożenia zeroe(...)
»