Wszystkie artykuły w kategorii: "Zieleń Miejska"

Polecane artykuły:

Deklaracja „odpadowa” – p(...)

  Artykuł 10 ust. 1 i 2 Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw(DzU z 2011 nr 152, poz. 897 – nowelizacja) stanowi o tym, że rady gmin są zobowiązane w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. do 1 stycznia 2013 r.) podjąć m.in. uchwałę w sprawie wzoru deklaracji. Nie może ona zacząć obowiązywać później niż 18 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy, czyli do 1 lipca 2013(...)
»