Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Moce rezerwowe dla energe(...)

Uwarunkowania środowiskowe oraz związane z nimi rozwiązania prawne powodują gwałtowny wzrost bezwzględnej mocy zainstalowanej w OZE. Ponadto przyczyniają się do znaczącego zwiększenia udziału tych źródeł w produkcji energii elektrycznej, szczególnie w krajach rozwiniętych. Szybki rozwój elektrowni działających w oparciu o źródła odnawialne ma oczywiście wiele zalet – tak dla środowiska naturalnego, jak i dla ich właścicieli. Niestety, technol(...)
»

Wszystkie ręce na pokład!(...)

Udźwignięcie przez gminy obowiązków nałożonych znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów będzie wymagać osobistego zaangażowania społeczeństwa w proces zmian.   Szczególnie cenna może się okazać współpraca z działającymi na terenie gmin organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z art. 3b ust. 1 znowelizowanej ustaw(...)
»