Wszystkie artykuły w kategorii: "Książki nadesłane"

Polecane artykuły:

Wdrażamy nowe regulacje(...)

Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach generują potrzebę wyboru modelu wdrożenia znowelizowanych regulacji. Który z nich jest bardziej korzystny? Nowelizacja Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), wprowadzona ustawą z 1 lipca 2011 r. o zmianie u.c.p.g. oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła radykalne modyfikacje w zakresie ram prawnych funkcjonowania syste(...)
»

Zielone ściany i pnącza –(...)

Od dawna panuje pełna zgoda co do pozytywnego wpływu roślin na jakość życia w mieście, zatem istnieje potrzeba ich sadzenia. W centralnych dzielnicach współczesnych aglomeracji coraz mniej miejsca pozostawia się przyrodzie. Trudne warunki i brak przestrzeni powodują konieczność szukania rozwiązań umożliwiających wprowadzenie roślin do przestrzeni dotychczas dla nich niedostępnych. Takimi miejscami są elewacje budynków. Aby je zazielenić, należy uwzględnić dwie możli(...)
»