Wszystkie artykuły w kategorii: "Książki nadesłane"

Reklama

Polecane artykuły:

Przegląd prawa(...)

Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną. Prosto z wokandy Uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku przez zgromadzenie związku międzygminnego Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego nr NK-I.4131.219.2016.BSzu z 12 lipca 2016 r., Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz(...)
»

O zieleni pośród zieleni(...)

Koniec sierpnia br. upłynął w Warszawie pod znakiem zieleni. Stało się tak za sprawą XI Międzynarodowej Wystawy „Zieleń to życie” oraz towarzyszącej jej IV Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej zieleni miejskiej. Imprezy, które odbyły się w Centrum EXPO XXI, zorganizowane zostały przez Agencję Promocji Zieleni oraz Związek Szkółkarzy Polskich. Tegoroczna konferencja pt. „Zieleń w przestrzeni miejskiej – jakość i radość życia” zgromadziła ok. 180 u(...)
»