Wszystkie artykuły w kategorii: "Książki nadesłane"

Polecane artykuły:

Poprawić stan środowiska(...)

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 19 gmin z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego. Celem Związku jest poprawa stanu środowiska naturalnego oraz promowanie zrównoważonego modelu rozwoju społeczno-gospodarczego. Związek rozpoczął działalność w 1998 r., a pierwszym jego zadaniem było wykonanie kompleksowego „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”, wdrażającego zasadę zlewniowego systemu zarządzania, uwzględniającego naturalną ci(...)
»

Uwarunkowania ekonomiczne(...)

Paweł Bućko Średnie i duże systemy ciepłownicze w Polsce są w większości zasilane z ciepłowni wykorzystujących węgiel jako paliwo podstawowe. Często dzięki prawidłowej eksploatacji i prowadzonej polityce remontowej oraz modernizacjom, stan techniczny ciepłowni jest dobry, mimo przestarzałej technologii. Wielu dostawców utrzymuje stosunkowo niską cenę ciepła dla odbiorców dzięki eksploatacji tych, w dużej części zamortyzowanych, obiektów, zużywających tanie paliwo. W systemach ciepł(...)
»