Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Zbiórka i przetwarzanie Z(...)

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym formalnie weszła w życie 21 października 2005 r., jednak za jej realny start można przyjąć datę 1 października br. Do tego czasu wszyscy wprowadzający sprzęt zobowiązani byli zorganizować sieć zbierania zużytego sprzętu oraz zarejestrować się w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska. Obowiązek rejestracji dotyczy też prowadzących działalność w zakresiezbierania, przetwarzania, odzysku i recyklingu sprzętu. Dodatkowo do 30(...)
»

SAPE o energetyce słonecz(...)

W opinii Ogólnokrajowego Stowarzyszenia „Poszanowanie Energii i Środowiska” energetykę odnawialną w naszym kraju kojarzy się przede wszystkim z wykorzystaniem biomasy, energetyką wodną i wiatrową. Najmniej mówi się i pisze o energetyce słonecznej, a tymczasem to właśnie ta dziedzina rozwija się bardzo dynamicznie w Europie i na świecie. Rynek energetyki słonecznej, a zwłaszcza instalacji z kolektorami słonecznymi, jest już dobrze rozwinięty. Rozwój technologii kolektorowych jest (...)
»