Wszystkie artykuły w kategorii: "Informator"

Polecane artykuły:

Mocne strony gospodarki o(...)

Austriackie zakłady zajmujące się gospodarką odpadami nie mają długiej tradycji w porównaniu z innymi krajowymi branżami. Jednak w kontekście europejskim przedsiębiorstwa te posiadają duże doświadczenie i doskonały know-how. W Austrii rocznie produkuje się ok. 49 mln ton odpadów, z czego 31 mln ton to gruz budowlany, 5 mln ton – stałe odpady komunalne, 4 mln ton – odpady drzewne, a 2 mln ton to odpady metalowe. Przyjmuje się, że istnieje ok. 1100 prywatnych przeds(...)
»

Toksyczna roślina(...)

Barszcz olbrzymi może być jedną z najbardziej niebezpiecznych roślin występujących współcześnie w zieleni miejskiej. Posadzony na skwerach czy w przydomowym ogródku, migrujący wzdłuż rzeki lub drogi może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i przyrody miejskiej. Przebywanie w pobliżu tej przypominającej wyglądem ogromny koper rośliny grozi poparzeniem. Jest ona szczególnie groźna z uwagi na to, że tylko nieliczni zdają sobie sprawę z niebezp(...)
»