Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Reklama

Polecane artykuły:

Metodologia oceny efektyw(...)

Akcesja Polski do Wspólnoty Europejskiej dała możliwość szerokiego wykorzystywania instrumentów realizacji polityki spójności, w tym środków finansowych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Poprzez wskazane fundusze wspierane są liczne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Efekty alokacji środków finansowych mają wymiar lokalny, regionalny, krajowy, a nawet międzynarodowy. Znaczące środki wydatkowan(...)
»

Ilość osadów ściekowych(...)

Według badań prowadzonych przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie1 jednostkowa sucha masa osadów powstających w mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków wynosi 0,251 kg s.m./m3 ścieków. J. Bień2 określa tę wielkość na poziomie 0,247 kg s.m./m3, natomiast zgodnie z informacjami zawartymi w Roczniku Statystycznym Ochrona Środowiska z 2003 r. sucha masa wynosi aż 0,377 kg s.m./m3. (...)
»