Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Wykluczenie transportowe (...)

Linie kolejowe między miastami czy połączenia autobusowe między nimi to dzisiaj już zbyt mało. Niezbędna jest jeszcze, a może przede wszystkim sieć transportowa łącząca wsie, małe miasteczka czy gminy z ośrodkami miejskimi i aglomeracjami. Do tego konieczny jest sprawny publiczny transport zbiorowy, który, niestety, od czasu transformacji ustrojowej zostawia coraz większe połacie Polski, tzw. prowincje, bez regularnego połączenia z miastem albo w ogóle bez połączenia. T(...)
»

Zaczyn do dalszych dyskus(...)

Uchwalając w lipcu ub.r. nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawodawca zainicjował reformę gospodarki odpadami komunalnymi, nazwaną przez branżę „rewolucją odpadową”. Jednym z jej wyzwań jest ustalenie metody naliczania opłat za odbieranie odpadów od mieszkańców. Wychodząc naprzeciw wątpliwościom rodzącym się w związku z tym zadaniem, redakcja „Przeglądu Komunalnego” przy współpracy z Katedrą Ekonomiki i Finansó(...)
»