Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Polecane artykuły:

Ocena stopnia ustabilizow(...)

Rozwiązaniem problemu określenia zawartości biomasy w odpadach może być zastosowanie metody analitycznej, która w sposób bezpośredni wykaże rzeczywistą zawartość frakcji biodegradowalnej w odpadach. Metoda taka istnieje, jest znormalizowana, powtarzalna i odhumanizowana – tzn. czynnik ludzki odgrywa w niej niewielką rolę. W listopadowym numerze „Przeglądu Komunalnego” z 2013 r. ukazał się ciekawy artykuł dr Emilii den Boerpt. „Określenie stopnia stabilizacji”, w któ(...)
»

Z unijnego podwórka(...)

Przyjazna ocena środowiskowa By ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie wywierają na środowisko projekty budowlane, 29 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała dyrektywę dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko. Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko je(...)
»