Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka przestrzenna"

Reklama

Polecane artykuły:

Morfologia odpadów a syst(...)

Od redaktora dr inż. Ryszard Szpadt Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Wydział Inzynierii Środowiska Politechnika Wrocławska Odpady komunalne stanowią niejednorodną mieszaninę materiałów o zróżnicowanych i zmieniających się parametrach, takich jak jednostkowa i całkowita ich ilość, granulacja, skład chemiczny i właściwości fizyczne. Ilość i skład odpadów zależą od pory roku, typów zabudowy mieszkalnej, wyposażenia danego obszaru w obiekty infrastru(...)
»

Węgiel brunatny zagrożeni(...)

Plany związane z wydobyciem węgla brunatnego w obrębie tzw. Rowu Poznańskiego mają już długą historię. Jednakże w 2010 r., uchwalając nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego, podkreślono, że część udokumentowanych złóż tego surowca nie będzie już eksploatowana. Dziś wiele wskazuje na to, że nie była to ostateczna decyzja. Węgiel brunatny jest w naszym kraju pod(...)
»