Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Kontrowersyjne opłaty za (...)

Kontynuując rozważania poświęcone gminnym działaniom mającym na celu zwiększenie strumienia środków pieniężnych zasilających komunalną kasę, nie sposób nie odnieść się do kwestii opłat za wody opadowe lub roztopowe. Budzi ona spore kontrowersje – zarówno prawne, jak i społeczne. 16 sierpnia 2006 r., tj. z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozlic(...)
»

System gospodarki wodnej (...)

Cechą charakterystyczną polskiego systemu gospodarki wodnej jest rozbudowana struktura organizacyjna, znaczne rozproszenie kompetencji, a także duża dekoncentracja nadzoru właścicielskiego. Z tego względu już od dłuższego czasu zgłaszane są postulaty zmian w tym systemie. W świetle niektórych definicji organizacja to pewna całość, której części współprzyczyniają się do jej powodzenia1, 2(...)
»