Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Reklama

Polecane artykuły:

Rynek farb i lakierów w P(...)

Podstawowym celem stosowania wyrobów lakierowych, do których zalicza się lakiery, farby, emalie oraz materiały szpachlowe, jest uzyskanie powłok spełniających funkcje ochronne i dekoracyjne. Funkcja ochronna sprowadza się do zabezpieczenia malowanego podłoża przed działaniem czynników atmosferycznych, agresywnych chemikaliów, lub nadania wodoodporności czy odporności cieplnej. Funkcja dekoracyjna polega na nadaniu malowanemu przedmiotowi estetycznego wyglądu, co wiąże się z celowym zakryciem po(...)
»

Zagospodarownie odpadów e(...)

Ze względu na fakt, że energetyka polska oparta jest na węglu, odpady energetyczne stanowią drugą co do wielkości wytwarzania grupę odpadów, po odpadach z wydobycia i przeróbki kopalin. Odpady energetyczne stanowią ok. 13% ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytwarzanych w kraju. Zaliczane są do nich przede wszystkim odpady powstałe ze spalania węgla kamiennego i brunatnego oraz odpady z odsiarczania spalin. W szczególności są to popioły lotne z węgla kamiennego i brunatnego, ż(...)
»