Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Forum biomasy (...)

Forum Biomasy, które odbyło się w dniach 22-23 marca br. w Ostrołęce, zorganizowała firma SC Consulting w ramach projektu PowerMeetings.pl. Konferencję zainaugurował Janusz Pilitowski, dyrektor Departamentem Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki wystąpieniem na temat nowej ustawy o OZE. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE), na koniec grudnia 2011 r. moc koncesjonowanych elektrowni na biomasę wyniosła blisko 410 MW, a kolejnych ok. 33 MW objętych było prome(...)
»