Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Śremskie wodociągi inwest(...)

Od czterech miesięcy działa w Śremie nowa stacja uzdatniania wody (SUW). Prace realizacyjne rozpoczęto w 2001 r. Wykonano wówczas zbiorniki technologiczne, tj. komorę reakcji oraz dwa zbiorniki wody uzdatnionej (wykonawca – Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego ALFA-ZET z Wrocławia), a także przystąpiono do budowy obiektu technologicznego (wykonawca – Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe SPEC-EKO-STAL ze Śremu). Dodatkowo Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Śremie, k(...)
»

O innowacjach w branży(...)

Konferencja Naukowo-Techniczna „INNOWACJE WOD-KAN 2014”, już po raz XII zorganizowana przez redakcję miesięcznika „Napędy i Sterowanie”, odbyła się w dniach 26 i 27 listopada 2014 r. Tym razem obradowano we Wrocławiu, w hotelu Śląsk. Spotkanie przygotowaną z myślą o kadrze kierowniczej przedsiębiorstw, służbach innowacyjno-rozwojowych i technicznych z branż wodociągowych oraz kanalizacyjnych, wykładowcach oraz pracownikach naukowych ośrodków akademickich i instytutó(...)
»