RPO a odnawialne źródła energii

wydany w Przegląd Komunalny – 2010-8
  DRUKUJ
Konieczność podnoszenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju i wzrost świadomości ekologicznej w znacznej mierze wpływają na rozwój tzw. zielonej energii, czyli na metody uzyskiwania energii z jej odnawialnych źródeł (OZE). Należą do nich: energia wiatru, promieniowania słonecznego, geotermii, fal, prądów i pływów morskich oraz pozyskiwana z biomasy czy biogazu (wysypiskowego bądź powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków).
 
Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pociągnęło za sobą konieczność pełnego dostosowania krajowych regulacji dotyczących OZE do zasad unijnych, a w szczególności do postanowień dyrektywy 2001/77/WE. Uchwalono więc ustawy Prawo energetyczne oraz Prawo ochrony środowiska, które doprowadziły d [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus