Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Reklama

Polecane artykuły:

Wierzę w siłę zmian społe(...)

Rozwój energetyki odnawialnej w dużej mierze zawdzięczamy pasjonatom. W tej branży tacy ludzie są niezwykle ważni. Jak to się stało, ze profesor związany z energetyką konwencjonalną z taką pasją zaangażował się w propagowanie odnawialnych źródeł?   Na pewno moje zainteresowania energetyką odnawialną, ale jeszcze bardziej rozwojem zrównoważonym, nie są wynikiem mistycznego, gwałtownego przeobrażenia. Są one naturalną konsekwencją (...)
»

Skok ku przyszłości(...)

Dzięki środkom z Funduszu Spójności i Rozwoju Regionalnego wybudowano ponad 60 000 km sieci kanalizacyjnej, zmodernizowano lub rozbudowano 90 000, a od podstaw zbudowano 324 oczyszczalnie ścieków. Realizacja inwestycji (tych ujętych w KPOŚK i tych finansowanych z innych środków) pozwoliła na osiągnięcie widocznych w całym kraju efektów w zakresie redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych i biogennych. Według danych statystycznych, w latach 2000-2010 o połowę zmniejszyła się ilość śc(...)
»