Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Składowiska odpadów komun(...)

Witold Niemiec, Justyna Zamorska W Polsce brakuje norm na wykonywanie mikrobiologicznych badań środowiska wokół składowisk odpadów komunalnych. Szczególnie dotyczy to środowiska glebowego i powietrza. Interpretacja uzyskiwanych wyników (często wykonywanych sporadycznie przy wybiórczych wskaźnikach) jest ogromnie kłopotliwa. Publikowane wyniki nie uwzględniają organizmów autochtonicznych w badanym środowisku. Ocena stopnia zanieczyszczenia danego elementu środowiska oparta na(...)
»

Rozwój technologiczny gen(...)

Wyspecjalizowana instytucja Unii Europejskiej – Dyrekcja Generalna ds. Badań – wykazuje znaczącą aktywność w ocenie potencjału nowych technologii generacji i magazynowania rozproszonego. Kilka znaczących dokumentów Komisji Europejskiej rozpatruje te zagadnienia m.in. z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i koordynacji badań w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej1-4. Jakościowa ocena technologii rozproszonych W Raporcie³ obszerny rozd(...)
»