Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Wokół odpadów(...)

Projekt dyrektywy Komisja Europejska opublikowała (2 lipca br.) projekt dyrektywy nowelizującej sześć dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami – Wniosek Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywy: 2008/98/WE w sprawie odpadów, 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i ak(...)
»

Lokalna polityka ochrony (...)

Od redaktora Rozwiązanie podstawowych problemów ochrony środowiska i zasobów przyrody nie leży wyłącznie w sferze działań projektowych i realizacyjnych, lecz wymaga obecnie głębokiego przeobrażenia w świadomości obywatelskiej i zrozumienia potrzeby tworzenia nowego ładu przestrzennego. Współczesne zagospodarowanie otaczającej nas przestrzeni postrzegane jest poprzez bardzo zróżnicowane wartości: ekologiczne - od krajobrazu o znacznych wartościach przyrodniczych do zd(...)
»