Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zbyt mała rewolucja w ZSE(...)

Dla branży elektrorecyklingu kluczowe są zarówno nowe zapisy w ustawie o elektroodpadach, jak i zmiany systemowe w zakresie zbierania ZSEE. Od pierwszego lipca br. w Polsce zaczął obowiązywać nowy system zagospodarowania odpadów. Nieco w cieniu tego wydarzenia toczą się prace nad implementacją zapisów znowelizowanej dyrektywy dotyczącej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tzw. dyrektywy WEEE2. Zmiany w prawie Zgodni(...)
»

Biogazownia rolnicza – do(...)

Obecnie obserwujemy wyraźny trend zwiększonego zainteresowania odnawialnymi źródłami energii (OZE), które nie tylko zapewniają dostęp do różnych postaci energii, ale proekologicznie oddziałują na środowisko naturalne. Wykorzystanie zasobów „zielonej energii” ma swój udział w bilansie energetycznym, co wprost odnosi się do bezpieczeństwa energetycznego. Dodatkowo zdefiniowana przez ekonomistów, ograniczoność zasobów (...)
»