Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Energy Roadmap 2050 – co (...)

Krajowa Izba Gospodarcza oszacowała koszty wdrożenia dotychczasowych, a także proponowanych celów polityki klimatycznej. Wyniki tych analiz pokazują skutki wprowadzenia w życie pakietu klimatyczno-energetycznego oraz 80-procentowych celów redukcji emisji CO2 do 2050 r. Pomimo fiaska międzynarodowych uzgodnień odnośnie redukcji emisji w skali globalnej, od marca 2011 r. pojawiły się trzy pakiety dokumentów unijnych, które przedst(...)
»

Biogaz – dlaczego warto i(...)

Pośród wielu odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa, wiatr czy woda, znajduje się również biogaz. Powstaje on podczas fermentacji metanowej jako wynik złożonego, wieloetapowego procesu z udziałem kilku grup drobnoustrojów. Biogaz z powodzeniem stosowano wcześniej, ale dopiero niedawno badania naukowe pozwoliły na jego efektywniejszą produkcję. Podstawową zaletą tego paliwa jest jego uniwersalność, która przewyższa inne źródła od(...)
»