Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Akcja: (bio)edukacja(...)

W ciągu pięciu lat na terenie każdej gminy ma powstać system selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. W związku z tym, że odpady te traktowane są często jako źródło zagrożeń, takich jak odory, choroby czy siedlisko owadów i gryzoni, przekonanie mieszkańców do segregacji nie będzie łatwe.  Odkąd w 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy, a tym samym na mieszkańców obowiązek prowadzenia selektywnej zbió(...)
»

Pokrycie terenu a wezbran(...)

Przebieg pogody w ostatnich miesiącach co kilka dni wzbudza duży niepokój wśród mieszkańców terenów zurbanizowanych oraz wszystkich tych, którzy zostali zatopieni podczas powodzi w ubiegłym roku. Pogoda nas nie rozpieszcza, ciągle pada, wprawdzie „w kratkę”, dając po kilka lub kilkanaście godzin oddechu, ale jednak. Opady są nawet dość intensywne, po 15-40 mm na dobę. To dość dużo i przy takiej systematyczności, którą „funduje(...)
»