Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Złom bez granic(...)

Możliwość wielokrotnego wykorzystania złomu jest jego cenną cechą, która wpisuje się w światowe trendy gospodarki zasobooszczędnej. Do postępów w tej branży przyczyniają się rozwój technologiczny i inwestycje prowadzone przez firmy funkcjonujące na tym rynku. Jedną z nich jest Cronimet PL, będący częścią Grupy Cronimet, działający na polskim rynku obrotu i recyklingu złomu. Do niedawna przedsiębiorstwo było skupione tylko na sektorze złomów ze stali stopo(...)
»

Kiedy inwestycje lokalne,(...)

Ważne jest zrozumienie specyfiki planowania przestrzennego na szczeblu zarówno gminnym, jak i wojewódzkim i krajowym. Te wszystkie elementy będą wskazane przy odróżnianiu „lokalnego” i „ponadlokalnego” znaczenia inwestycji celu publicznego. W kilku miejscach w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawarto przepisy dosyć niejasne i nieprecyzyjne. Ich kompleksowa wykładnia wymaga nie tylko uwzględnienia samych wytycznych związanych z wykładnią przepisó(...)
»