Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Projekt dla aktywnych sam(...)

Rozmowa z dr. Tomaszem Potkańskim, zastępcą dyrektora Biura ZMP, kierownikiem ds. projektu Kto oprócz ZMP będzie uczestniczył w realizacji projektu pt. "Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu do lepszego dostarczania usług publicznych", finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego? Projekt będą realizować wspólnie Związek Miast Polskich jako lider partnerstwa ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i norweskim Związ(...)
»

Intensyfikować krajowy pr(...)

Społeczność międzynarodowa w coraz większym stopniu zwraca się ku energii odnawialnej, która w niedalekiej przyszłości może mieć podstawowe znaczenie w zapewnieniu potrzeb energetycznych w skali globalnej. Świadczą o tym, formułowane na szczeblach krajowych i międzynarodowych, ambitne cele dotyczące udziału energii ze źródeł odnawialnych, nowe możliwości techniczne w tym zakresie i analizy ekonomiczne, wskazujące, że koszty wytwarzania tego rodzaju energii nie muszą być d(...)
»