Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Obowiązek przekazywania o(...)

W wielu gminach w kraju zostało wszczęte postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku ze stwierdzeniem, iż nastąpiło naruszenie ustawowego obowiązku podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Najczęściej dotyczy to odpadów zmieszanych (kod 20 03 01) lub pozostałości z segregowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (kod 19 12 12). Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmina(...)
»

Od redaktora(...)

Tytuły prasowe takie jak „Cichy morderca”, „Niewidzialny morderca”, „Przyczajony morderca” bynajmniej nie pochodzą z filmów kryminalnych, czego można byłoby się spodziewać. Tytuły dotyczą jednak materiału, nad którym do niedawna zachwycano się z powodu jego właściwości fizycznych – niepalny, odporny na działanie czynników chemicznych, o dobrych właściwościach mechanicznych oraz niskiej cenie. Niestety, okazało się, że jest to trucizna i działa niczym bom(...)
»