Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Infrastruktura techniczna(...)

Zagadnienia obsługi techniczno-komunikacyjnej jednostek osadniczych należą do jednych z najważniejszych problemów, z jakimi spotyka się urbanistyka na poziomie lokalnym. W bezpośredni sposób świadczy o tym zapis art. 10 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym nakazuje się obowiązkowe uwzględnianie w planie miejscowym zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej. Ustawodawca jednak nie definiuje sz(...)
»

Charlottenbur - bez smutk(...)

Ujarzmić przyrodę, by wyglądała tak, jak nakazuje jej człowiek – tak określić można XVII-wieczne ogrody barokowe, które były swego rodzaju pokazowym salonem. Tym większym, im bogatszy był jego właściciel. Moda na formowane ogrody barokowe rozpoczęła się wraz z bogaceniem się dworów w XVII-wiecznej Francji. Na bazie włoskich ogrodów renesansowych tworzono znacznie większe złożenia parkowe, gdzie wedle ściśle określonych zasad projektowano geometryczne skwery zdobion(...)
»