Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Usuwanie boru z roztworów(...)

Bor jest pierwiastkiem występującym we wszystkich komponentach środowiska – od atmosfery przez biosferę, hydrosferę po litosferę. Jest mikroelementem mającym istotny wpływ na rozwój roślin i zwierząt, jednak w zbyt wysokich stężeniach może negatywnie oddziaływać na zdrowie zwierząt i ludzi. W związku z tym faktem, w ostatnich latach zwrócono szczególną uwagę na problem zanieczyszczenia związkami boru i rozpoczęto poszukiwania sposobów usuwani(...)
»

Niezbędne zmiany prawa(...)

Z frontu prac nad budową nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dociera wiele sygnałów o barierach wynikających z aktualnego systemu prawa i bieżących potrzebach w zakresie narzędzi, które ułatwiłyby szybsze osiągnięcie wyznaczonego celu. Sygnały te stały się przyczynkiem do podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia prac nad zmianą aktualnie obowiązującego prawa. Nie ma w tym zakresie jeszcze jednolitego stanowiska naszej Podkomisji, ale wszyscy posłowie, z którymi na (...)
»