Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Efektywność PSZOK-ów w g(...)

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każda gmina samodzielnie lub wspólnie z inną gminą tworzy stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK. Jednak niewypełnienie tego obowiązku nie jest zagrożone karą. Z tego też powodu – pomimo upływu pięciu lat od wejścia w życie nowelizacji ustawy z 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2018 r. poz. 1454) – w wielu gminach punkty takie (...)
»

Recykling tworzyw sztuczn(...)

Recykling tworzyw sztucznych a ekoefektywność Odpady tworzyw sztucznych, wg KPGO 2014, stanowią ok. 15% wszystkich odpadów komunalnych w Polsce i udział ten powoli się zwiększa. Według danych PlasticsEurope, w Polsce rocznie powstaje ok. 1,5 mln ton odpadów tworzyw sztucznych, z czego większość stanowią odpady opakowaniowe. Szacunki wskazują, że w 2012 r. z tych 1,5 mln ton odpadów odzyskano do recyklingu 368 tys. ton (25%(...)
»