Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Propozycja nowych funkcji(...)

Aby skutecznie regulować przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a tym samym chronić odbiorcę usług przed skutkami wykorzystywania przez nie swojej monopolistycznej pozycji, regulator powinien mieć odpowiednie narzędzia i umiejętnie je stosować, a odbiorca usług – posiadać dane do obiektywnej oceny skuteczności działań regulatora. W świetle aktualnych przepisów regulator powinien jedynie wykazywać rozsądek, czyli w miarę logicznie podejmować decyzję o zezwole(...)
»

Eksploatatorzy dla eksplo(...)

W maju br. we Wrześni odbyło się pierwsze ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń w dziedzinie eksploatacji oczyszczalni ścieków, pt.: „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów. Oczyszczalnia ścieków – teoria, a rzeczywista eksploatacja”. Organizatorem forum było Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanal(...)
»